Õõnes-koonusdüüsid

Õõnes-koonusdüüsid


Avokartiosuuttimen suihkutuskuvioÕõnes-koonusdüüsid on oma nime saanud pihustatava vedeliku poolt tekitatud ringikujulise mustri järgi, mis tekib pritsimisel. Pritsmed tekitavad ühtlase koonusekujulise seest õõnsa joa, mille välispiiridest sissepoole võivad sattuda vaid mõned üksikud piisad.

Õõnes-koonusdüüside pritsmete põrkejõud on väga väike, kuid see on suurem kui  spetsiaalselt pritsimiseks mõeldud mudelitel. Võrreldes koonuselise pritsimislehviku või täiskoonuselise mudeliga, on aga põrkejõud tunduvalt väiksem.

Õnnes-koonusdüüsid on saadaval nelja eri liiki. Täpsemaid tehnilisi kirjeldusi on võimalik lugeda toote kirjeldusest.


Õõnes-koonusdüüside tüübid:

  • Puutujasuunaline e. tangentsiaaldüüsid, nt. Bete WT
  • Telg- e. aksiaalkoonusdüüsid, nt. Bete NCJ
  • Spiraalne düüs, nt. Bete TF
  • Pneumaatiline udutekitav koonusdüüs, nt.. Bete XA AD

Õõnes-koonusdüüside rakendamine:

  • Gaasipuhastid
  • Gaaside jahutus
  • Niisutamine
  • Tolmu sidumine
  • Pinnatöötlus

There are no products matching the selection.