Pihustid

Pihustid


Õhupihustid ehk difuusorid erinevad teistest pihustitest oma tilga moodustamise protsessi poolest. Traditsioonilistes hüdraulilistes ehk vedeliku rõhul toimivates pihustites toimub tilkade tekkimine tänu vedeliku kokkupõrkele pinnaga ja selle juhtimisel läbi vastavakujulise augu. Pneumaatilistes pihustites kasutatakse suruõhku või gaasi, selleks et pihustada vedelik väikesteks tilkadeks.

Difuusoriga saadud tilga suurus on väikseim, mida on võimalik ühe düüsiga saada, seega kasutatakse neid tavaliselt sellistes kohtades, kus nõutakse üliväikest tilka, nt. gaasi jahutamine, uurea injektsioon (NOx- emissiooni kontroll), aga ka õhuniisutus. Kõige tavalisem difuusoriga pihustatav vedelik on vesi, aga võib kasutada ka viskoossemate vedelike (õli, rasv jms.), mida ei ole võimalik pihustada hüdrauliliste pihustitega, pihustamiseks.

 

Difuusori tüübid:

Difuusoreid klassifitseeritakse kahe erineva pihustusviisi alusel: sise- ja välisinjektoriga pihustid.

Siseinjektoriga pihustite puhul segunevad õhk ja vedelik juba düüsi sees, mil tekkiv udupeen vedeliku pilv koosneb kõige väiksematest piisakestest, mis üldse võimalik saada. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et siseinjektoriga difuusoreid ei ole võimalik kasutada suure viskoossusega vedelike puhul. Lisaks mõjutab õhurõhu muutumine pihustamisel ka vedelikuvoogu. Kui õhurõhk pihustamisel suureneb ja vedeliku rõhk püsib samal tasemel, siis pihustusrõhk vähendab vedelikuvoogu, kuid tilga suurus muutub samal ajal väiksemaks. Kui vedeliku rõhk pihustamisel püsib samana, kuid õhurõhk langeb, siis nii pihustatava vedeliku läbivool kui ka tilga suurus kasvavad. Siseinjektoriga pihustite kasutamisel peaks vedelik olema rõhu all, sest siis toimuks vedelikuvoog pumpa või surveanumat kasutades

Välisinjektoriga pihustite puhul segunevad õhk ja vedelik juba düüsist väljas pool, mis võimaldab meil õhurõhku seadistada nii, et see ei mõjuta vedelikuvoogu. Ka tilga suurust on võimalik muuta õhurõhu seadistamisega, ilma et see mõjutaks vedeliku voogu. See võimaldab meil viskoossete vedelike juhitud pihustamist.

Välisinjektoriga pihustites toimub vedelikuvoog nagu ka siseinjektoriga pihustites, ehk vedeliku rõhu abil, kasutades pumpa või surveanumat, aga võidakse kasutada ka šifoon- või raskusjõul töötavaid mudeleid. Nendes mudelites toimub vedelikuvoog pihustusõhu abil, mille mõjul tekib pihustis alarõhk ning pihustatav vedelik vajub düüsi. Šifoon- või raskusjõul toimivaid pihusteid võib kasutada vaid madala viskoossusega vedelike käitlemisel, kus vedelikuvoog on madal ja tilga suurus on väikseim, mida on võimalik difuusoriga saada.

 

Difuusorite pihustusmuster

Difuusoreid on saadaval järgmiste joa kuju ja pihustusmustritega:

  • Siseinjektoriga pihustite puhul: lehvik, täiskoonus, õõneskoonus
  • Välisinjektoriga pihustite puhul: lehvik ja täiskoonus
  • Šifoon- ja raskusjõul töötavate pihustite puhul: lehvik ja täiskoonus

Difuusorite konstruktsioon

Difuusor koosneb peamiselt neljast osast:

  • Korpus, mille küljes on düüsiots(ad) ning lisatarvikud
  • Vedelikupihusti, mis määrab ära vedeliku voolu (augu suurus)
  • Õhupihusti, mis määrab ära moodustuva joa kuju ja pihustusmustri, nt. täiskoonus või lehvik, aga ka pihustusviisi (sise- või välisinjektoriga)
  • Kinnitusmutrid ja tihendid, mida kasutatakse düüsiotsade korpuse külge kinnitamiseks ja tihendamiseks
     

Saadaval on erinevaid lisatarvikuid ja varustust, mille abil on võimalik difuusorite toimimist ja paigaldust optimeerida. Meie pakutavate toodete hulgas leidub nii manuaalselt kui ka pneumaatiliselt toimivaid puhastusnõelu, klambreid seinale kinnitamiseks ja palju muud. Lisainformatsiooni toodete kohta on võimalik leida meie, AS Projecta Balti kodulehelt või võtta ühendust müügiesindajaga. 

There are no products matching the selection.