Struktuurklaasing

STRUKTUURKLAASING, SG-klaasing

See on meetod, kus kasutatakse ära silikooni nakkeomadusi klaasi, metalli või teiste materjalide suhtes, et kinnitada neid ehitise konstruktsioonitalade külge. Tavalised silikoonid ja vuukimisained selleks ei sobi, sest SG-vuugi dimensioneerimisel tuleb arvesse võtta tuulekoormust, erinevaid püsikoormusi (omakaal, lumekoormus, punktkoormus) ja soojuspaisumise koormust.  Glastech on aastakümnete pikkuse kogemusega SG-silikoonide arendaja ja tootja Dow Corningu ametlik edasimüüja Eestis. Pakume lisaks struktuurklaasingu - ja ilmastikukindlatele silikoonidele sobivaid puhastusaineid, krunte ja kahepoolseid kleeptihendeid.

SG-klaasingu tarvikud kategooriate kaupa:

Eriklaasid Silikoonid Teibid

Struktuurklaasing by categories:

Silikoonid Teibid
21

7 ese(t)

21

7 ese(t)