Hoolduslepinguga hoiate investeeringud heas töökorras

Hooldusleping on ennetav ja muretu lahendus kalli masina või tootmisliini omanikule. Uus hoolduslepingute kontseptsioon pakub just teie ettevõttele sobiva teenusepaketti. Hooldusleping koosneb neljast osast, mille hulgast saab valida endale sobivad. Uue hoolduslepingute kontseptsiooniga soovime pakkuda klientidele parimaid võimalusi masinate tootlikkuse, kasutatavuse ja efektiivsuse tagamisel.

Vajadustel põhinev teenus

Hooldusleping kohandatakse alati kliendi vajadustega ja nii maksab klient ainult vajalike teenuste eest. Sellisel juhul on täpselt teada, mille eest maksate ja millist kasu makstud raha eest saate. Leping hõlmab nelja hooldusteenuste osa, mille hulgast saab klient enda vajadustele vastavalt valida, milliseid teenuseid ta lepingusse kaasata soovib.

Teenuse osad

  • Hooldusülevaatused ja tähtajaline hooldus
  • Tehniline tugi ja rikete diagnostika
  • Varuosad
  • Tarkvara ja IT-tugiteenused

Lisades lepingule hooldusülevaatused ja tähtajalise hoolduse, tagate masinate muretu hoolduse ja vähendate ootamatuid tootmiskatkestusi. Usaldades Projecta pakutavat tehnilist tuge ja rikete diagnostika teenust, minimeerite riketest tulenevad tootmiskatkestused. Tõhusa remonditeenuse abil muutub riketele reageerimise aeg lühemaks. Õigel moel loodud varuosateenus abistab tegevust ja tagab masinatele tootjate originaalvaruosad. Pakume abi ka tarkvara haldamisel ning kasutada on kaughooldus ja muud IT-tugiteenused.

Masinaostja meelespea

Uue kalli masina hankimisel on kindlaim lahendus sõlmida hooldusleping. Hoolduslepingust on kasu ka juba kasutusel olevatele masinatele ja süsteemidele. Juba töös olevate masinate hoolduskava alustatakse sellisel juhul hooldusülevaatusega. Hooldusülevaatuse käigus antakse masina  tehnilisele seisukorrale täpne hinnang, mille alusel koostatakse esmaste hooldustööde ettepanek.

Hoolduslepingu sõlmimisega tagate, et masinat hooldavad ja remondivad alati tootja koolitatud hooldustehnikud tehase koostatud hooldussoovituste alusel. Esitame iga toimingu kohta üksikasjaliku aruande, mis selgitab masina seisukorda. Aruanne sisaldab ka hinnangut ja ettepanekut tulevase hooldusvajaduse kohta, mis on abiks kliendipõhise hoolduskava koostamisel. Hooldusleping tagab, et masina kohta koostatakse kõikehõlmav ja usaldusväärne nõuetele vastav hooldusajaloo aruanne, mis on abiks hiljem seadmete edasimüümisel.

Hooldus

Marko Tõlgo
Hooldusjuht
+372 524 5636
marko.tolgo@projecta.ee

 

Laadi alla Hoolduslepingu tooteleht

VÕTA ÜHENDUST

Varuosade tellimus

Esita varuosade tellimus mugavalt siit

Hooldustellimus

Esita hooldustellimus mugavalt siit

Marko Tolgo

Marko Tõlgo

+372 524 5636
Hooldusjuht
Hooldus
Scroll to Top