Hooldusleping

Hoolduslepinguga hoiate investeeringud heas töökorras

Hooldusleping on ennetav ja muretu lahendus kalli masina või tootmisliini omanikule. Uus hoolduslepingu kontseptsioon pakub just teie ettevõttele sobiva teenusepaketi. Hooldusleping koosneb neljast osast, mille hulgast saab valida endale sobivad. Uue hoolduslepingute kontseptsiooniga soovime pakkuda klientidele maksimaalseid võimalusi masinate tootlikkuse, kasutatavuse ja efektiivsuse tagamisel.

Vajadustel põhinev teenus

Hooldusleping kohandatakse alati kliendi vajadusteks, misjuhul maksab klient vaid vajalike teenuste eest. Sellisel juhul on täpselt teada, millist kasu makstud raha eest saate ja mille eest maksate. Leping hõlmab nelja hooldusteenuste osa, mille hulgast saab klient enda vajadustele vastavalt valida, milliseid teenuseid ta lepingusse kaasata soovib.

Teenuse osad

  • Hooldusülevaatused ja tähtajaline hooldus
  • Tehniline tugi ja rikete diagnostika
  • Varuosad
  • Tarkvara ja IT-tugiteenused

Lisades lepingule hooldusülevaatused ja tähtajalise hoolduse tagate minimaalsed ootamatud tootmiskatkestused ja masinate muretu hoolduse. Usaldades Projecta pakutavat tehnilist tuge ja rikete diagnostika teenust minimeerite riketest tulenevaid tootmiskatkestusi. Tõhusa remonditeenuse abil muutub riketele reageerimise aeg väiksemaks. Õigel moel loodud varuosateenus abistab tegevust ja tagab masinatele tootjate originaalvaruosad. Pakume abi ka tarkvara haldamisel ning kasutada on kaughooldus ja muud IT-tugiteenused.

Masinaostja meelespea

Uue kalli masina hankimisel on kindlaim lahendus sõlmida hooldusleping. Hoolduslepingust on kasu ka juba kasutusel olevatele masinatele ja süsteemidele. Juba töös olevate masinate hoolduskava alustatakse sellisel juhul hooldusülevaatusega. Hooldusülevaatuse käigus koostatakse täpne hinnang masina tehnilise seisukorra kohta, mille alusel koostatakse esmaste hooldustööde ettepanek.

Hoolduslepingu sõlmimisega tagate, et masina hooldus ja remont viiakse alati läbi tootja koolitatud hooldustehnikute poolt tehase koostatud hooldussoovituste alusel. Esitame iga toimingu kohta üksikasjaliku aruande, mis selgitab masina praegust seisukorda. Aruanne sisaldab ka hinnangut ja ettepanekut tulevaste hooldusvajaduste kohta, mis on abiks kliendipõhise hoolduskava koostamisel. Hooldusleping tagab, et masina kohta koostatakse kõikehõlmav ja usaldusväärne nõuetele vastav hooldusajaloo aruanne, mis on abiks hiljem seadmete edasimüümisel.

Hooldus

Marko Tõlgo
Hooldusjuht
+372 524 5636
marko.tolgo@projecta.ee

 

Laadi alla Hoolduslepingu tooteleht

Esita hooldustellimus mugavalt siit

Hooldustellimus

Esita varuosade tellimus mugavalt siit

Varuosade tellimus