Tõsteplatvormid

Tõsteplatvormid

Tõsteplatvormidel on CE-märgis ja tooted on valmistatud standardi SS EN 1570-1 järgi. Tootmisel on arvestatud erinevate töökeskkondade ohutusnõudeid. Saadaval on palju mudeleid ja suurusi erinevaks kasutusotstarbeks ja eri tõstmisvajadusteks.

Ühe käärmehhanismiga tõsteplatvorm on tööstuses enim kasutatav standardplatvormiga mudel nii sise- kui ka välistingimustesse. Ühe käärmehhanismiga Prolifti tõsteplatvorme saab kasutada näiteks vaheladudes, kauplustes ja mitmesugustes teenindusettevõtetes. Tänu mitmekülgsetele kohandamisvõimalustele sobib see kõikidele tegevusaladele ja igasuguseks logistikaks.

Paralleelsete käärmehhanismidega tõsteplatvorm on mõeldud ennekõike suurte ja raskete kaupade tõstmiseks. Tänu kahele käärmehhanismile on tõsteplatvorm stabiilsem ja kiirem kui ühe mehhanismiga platvorm.

Kaldteega tõsteplatvormi kasutatakse enamasti välistingimustes sõidukite peale- ja mahalaadimiseks ning sellele rakendub tihti suur koormus. Tõsteplatvorm tehakse enamasti tugevam, et kanda veokite tekitatavaid suuremaid punktkoormusi.

Pealistikuste käärmehhanismidega tõsteplatvorm on mõeldud kaupade tõstmiseks tööstusettevõtetes suurematele kõrgustele, jättes seadme mõõtmed siiski kompaktseks. Seda tõsteplatvormi saab kasutada ka kahte või kolme korrust teenindava kaubaliftina.

Roostevaba tõsteplatvorm on mõeldud ennekõike toiduainete- ja ravimitööstusele ning mujale, kus tööolud peavad olema hügieenilised.

Scroll to Top