Keskkonnakava

Projecta Oy pöörab süstemaatilist tähelepanu keskkonnaküsimustele ning on määranud keskkonnaalase vastutuse kandmise kvaliteedi ja teenuste tagamise kõrval oma keskseks eesmärgiks. Projecta on võtnud kohustuse arvestada oma tegevuse keskkonnamõjusid ning järgida säästva arengu põhimõtteid. Ettevõtte sihiks on keskkonnamõjude arvestamine ja keskkonda säästvate meetmete tõhustamine kõige suurema keskkonnakoormusega kohtades ning seal, kus mõju on kõige efektiivsem.

Projecta keskkonnakava:

  • jäätmete analüüs, sorteerimine ja taaskasutus asjakohase taaskasutussüsteemi kaudu (PYR tõend nr 38252-2001)
  • keskkonnasõbralike ja taaskasutatavate materjalide eelistamine
  • keskkonnakoormuse minimeerimine transpordi ja logistika alal
  • pidev keskkonnaalase tegevuse arendamine ja jälgimine
  • ametkondlike eeskirjade ja normide jälgimine ja täitmine

Keskkonnainvesteeringud on pikaajalise toimega meetmed ning need parandavad ka klientide heaolu ja ohutust.

Scroll to Top