eluCloud – masina andmete töötlemine otsuste jaoks olulise teabe saamiseks

eluCloud – masina andmete töötlemine otsuste jaoks olulise teabe saamiseks

eluCloud on Elumateci ja Elusofti ühine Industry 4.0 lahendus, mille abil saab digiteerida ja analüüsida masinate ja tootmise andmeid. Selliste andmete analüüsimine aitab optimeerida tootmisprotsesse ja planeerida ennetavaid hooldustöid. See võimaldab vähendada kulusid, suurendada masinate tõhusust ja parandada tootlikkust.

eluCloud salvestab masina ja tootmise andmed süsteemide töötamise ajal. Andmed edastatakse reaalajas, mis tähendab, et praegune tootmine ja juba teostatud tegevused on näha igal ajal ja mistahes kohas. Nii saab eluCloud kiiresti tuvastada kõik kõrvalekalded. Kasulikud funktsioonid on masina oleku kuvamine ja tõhususe arvutamine reaalajas; tootmisprobleemid tuvastatakse väga kiiresti ning kogutud andmed on abiks tõrgete kõrvaldamisel ja analüüsi tegemisel. eluCloud annab ka ülevaate käimasolevatest töödest ja üksikasjalikku teavet töödeldud detailide kohta. See teave on aluseks tootmisaja täpsele analüüsile ja optimeerimisele.

ELUCLOUDI TOOTERÜHM

eluCloudi tooterühm võimaldab masinate ja toodete andmete kogumist ja analüüsi. Andmete standarditud analüüsi saab seega teha otse eluCloudis ja andmeid saab kasutada ka eraldi analüüside tegemiseks.

ELUCLOUDI EKRAAN

eluCloudi ekraanile on koondatud masina- ja tooteandmed, mis muudab eluCloudi kasutatava lahenduse oluliseks osaks. Süsteemi eesmärk on jälgida kogutud andmeid. Nüüdisaegsed elumatec-juhtseadmed suudavad sel eesmärgil reaalajas koguda mitmesugust liiki andmeid. Need võivad olla näiteks andmed toodetud detailide arvu kohta, veateated või üksikasjalikud logid tööriista kasutamise või töötlemisaja kohta. Üks näide sellest, kuidas täpsed ajaandmed võivad abiks olla, on vajalike hooldusvälpade eelnev tuvastamine, mis võimaldab hoolduse tõhusamat planeerimist.

ELUCLOUDI SERVER

EluCloudi server kogub ühendatud masinatelt kokku kõik andmed. See salvestab kõik olekuteated ning muudab need analüüsiks ja kasutamiseks kättesaadavaks. EluCloudi server on spetsiaalselt välja töötatud ettevõtte olemasoleva IT-taristuga integreerimiseks, mis tähendab, et kui ettevõttel on olemas serveriseadmed, saab eluCloudi serveri hõlpsasti olemasolevatele süsteemidele lisada. EluCloudi ekraanimoodul ja server on põhiseadmed klientidele, kes soovivad eluCloudi kasutada.

ELUCLOUD ANALYTICS

EluCloud Analytics on lisamoodul toote- ja masinaandmete hilisemaks analüüsiks. Selle abil saab üksikasjalikult analüüsida selliseid valdkondi nagu tootmine, tööde edenemine, tööajad, üksikute masinate analüüs, kõigi masinate analüüs ja üksikute detailide töötlemisajad. EluCloud Analytics toetab töödeldud andmete ja lihtsate filtreerimisvõimaluste abil tootmisaja optimeerimist: kogudes ja analüüsides tootmisega mitteseotud ajaandmeid (nt kinnitusseadmete positsioneerimistoiminguid, tööriistade vahetamist või tooriku suunatuse muutmist), saab parandada tootmistehnoloogiat ja vähendada oluliselt tootmisaega. Moodul on abiks ka tõrgete kõrvaldamisel ja tootekulude arvutamisel. Filtreerimisfunktsioonide abil saab täpselt määrata töö või detaili jaoks vajalikud tootmisajad, mis võimaldab vähendada tulevaste tööde kulusid. Lisaks saab selle teabe põhjal hõlpsasti kindlaks teha, millal tootmisseisak toimus ja mis oli selle põhjus.

ELUCLOUD API

Iga Industry 4.0 lahenduse põhinõudeks on ladus ühendus üksikute masinate vahel või masina ja tarkvara vahel. Selle saab tagada eluCloud API abil. API tähendab rakendusliidest, mille abil saab eluCloudi integreerida olemasolevate lahendustega ja ühendada muude tarkvaralahendustega. EluCloudi kogutud masinaandmed ja analüüsitulemused on kasutatavad ja neid saab edasi töödelda välise tarkvara, näiteks kuluarvestusprogrammide ning ERP- või MES-süsteemide abil.

Raiko Suits

Raiko Suits

+372 53 804 412
Tarkvara spetsialist
Müük

KONTAKTIVORM

Küsi lisainfot või pakkumist

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Scroll to Top